Son periyotta bu kavramı daha sık duyar olduk. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komitesi bu kavramı ‘‘İnterseks bireyler, tüm cinsiyet özellikleriyle birlikte (cinsel organları, gonadlar ve kromozom modelleri de dahil olmak üzere) ne erkek ne de bayan bedeninin tipik manzaralarına uyan bireylerdir.” biçiminde açıklıyor. Mevzuya biraz daha ayrıntılı bakalım.

Öncelikle, kimi interseks özellikler doğumdan çabucak sonra fark edilirken, kimi bireylerde ergenlik periyoduna kadar ortaya çıkmıyor.

Hatta kimi vakit birtakım interseks özellikler, kromozomal olarak da ortaya çıkmayabiliyor.

İnterseksüalite, genital belirsizlik, XX-dişi XY-erkek dışındaki kromozomal genotip ve çok çeşitli cinsel fenotip kombinasyonları içerir.

İnterseksüalitenin sık görülen tipleri şunlardır;

  • Androjen duyarsızlığı

  • Klinefelter sendromu (XXY kromozom)

  • Turner sendromu (XY/XO kromozom)

  • Kongenital adrenal hiperplazi (CAH)

  • Ovotestis

İnterseksüalite çok çeşitli kromozomal dizilimleri içerdiği için farklı oranlarda hormon salınımları, birbirinden çok farklı cinsel organ biçimleri ortaya çıkıyor.

İlgili Makale
Kâfi Artık! Bayan VALORANT Yayıncısı, Oyun Oynarken Tacize Maruz Kaldı Reaksiyonlar Gecikmedi

Yani interseks bireylerin bütün fizyolojik ve anatomik farklılıklardan ötürü, cinsel kimlikleri ve yönelimleri de çok farklı olabiliyor. Tek bir kalıba sığdıramayacağımız kadar çeşitli kromozom dağılımları görülüyor zira.

Biyolojik açıdan cinsiyet, doğumda mevcut olan çeşitli faktörler tarafından belirlenebiliyor.

  • Cinsiyet kromozomlarının sayısı ve tipi

  • Gonadlar-yumurtalıklar yahut testis tipleri

  • Seks hormonları

  • İç üreme anatomisi (kadınlarda uterus gibi)

  • Dış genital bölge

Fakat, birtakım interseks özellikler doğumda her vakit görünmez;

Birtakım bebekler belgisiz cinsel organlarla doğabilirken, kimilerinde bilinmeyen iç organlar (testis ve yumurtalıklar) olabilir. Dış görünüş özelliklerinden biyolojik cinsiyeti anlaşılmayan bireylerin genetik test yapılmadıkça, interseks oldukları ortaya çıkmayabilir. Zira genetik kodlar her vakit dış görünüme yansımıyor.

Interseks birebir vakitte, gerçek biyolojik çeşitliliği yansıtan toplumsal olarak yapılandırılmış bir kategoridir.

İlgili Makale
Casper'dan bahar kampanyası

Örneğin, bir birey dışarıdan bayan üzere görünerek doğmuş olabilir, lakin erkek tipi anatomiye sahip olabilir yahut bir kız bariz halde büyük bir klitoris ile doğmuş olabilir ya da vajinal açıklığı tam olarak gelişmemiş olabilir.

Bu bireyler mozaik genetik ile de doğmuş olabilir, yani birtakım hücrelerinde XX kromozom bulunurken kimi hücrelerinde XY kromozomu bulunur.

Aslında tabiat bize cinsiyet spektrumları sunuyor. Göğüsler, penis, klitoris ve gonadlar hepsi morfolojide ve genetikte farklılıklar gösteriyor.

Lakin, tabiat “erkek” kategorisinin nerede bittiği ve “interseks” kategorisinin nerede başladığı ya da “interseks” kategorisinin bittiği ve “kadın” kategorisinin nerede başladığıyla ilgili kesin bir hudut koymuyor.

Bunu belirleyen öge ‘insan’. Örneğin, hekimler interseks bireyi belirlemeden evvel penisin ne kadar küçük olması gerektiğine yahut kromozomların dağılımının ne kadar olağandışı olduğuna karar veriyor ya da XX yahut XY kromozomlarına ve androjen duyarsızlığına sahip bir kişinin interseks birey olarak belirlenip belirlenemeyeceğine karar verir.

İnsan, kültürlerine nazaran cinsiyet kategorilerini, toplumsal etkileşimi kolaylaştırmak, sistemi kolaylaştırmak için bayan ve erkek olarak sonlandırılıyor.

İlgili Makale
Espor Dünyasında Yeni Bir Soluk: Onedio Gaming

Aşikâr bilinmeyen dış genital organları olan birtakım intereks bebeklere ve çocuklara, toplumsal açıdan kabul edilebilir cinsiyet karakterleri yaratmak için cerrahi ve hormonal olarak müdahale edilerek değiştiriliyor. Bu husus, memleketler arası ve ulusal insan hakları kurumlarına nazaran insan hakları ihlalleri olarak görülüyor.

Bu ameliyatların en değerli başka boyutu ise bireye ruhsal olarak tesiri.

Birey bu ameliyat sonucunda, ilerde kendini benimsemediği bir cinsiyete hapsedilmiş olarak bulabilir.

Bilhassa interseks bireyler için kullanılan “hermafrodit” tabiri bilimsel olarak da aldatıcı bir tabirdir.

Bilimsel olarak hermafroditin manası; eşeyli üremede hem sperm hem de yumurta üreten hem erkek hem dişi olarak fonksiyon gören bireydir. Fakat her interseks birey iki gonad özelliklerine de sahip olmayabilir.

İnterseks bireyler aile tarafından kız ya da erkek çocuk olarak yetiştirilebilir, ilerdeki hayatlarında diğer bir cinsiyetle özdeşleşebilirler.